Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy Weilandt Elektronik Sp. z o.o., zwanej dalej Weilandt Elektronik. Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem, a Weilandt Elektronik nie mają mocy ani skutków prawnych.

 

I. Prawo autorskie
1. Treść strony internetowej Weilandt Elektronik chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Weilandt Elektronik wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów  lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej Weilandt Elektronik stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu
1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej Weilandt Elektronik mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

3. Firma Weilandt Elektronik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

III. Odpowiedzialność
1. Informacje zawarte w serwisie internetowym Weilandt Elektronik zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów Weilandt Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji.

Wyszukiwanie
Nasz adres
hala-weilandt
Weilandt Elektronik Sp. z o.o.
ul. Piernikarczyka 35
42-600 Tarnowskie Góry
Kontakt

Tel.: +48 34 3563552
Fax: +48 34 3561440
e-mail: serwis@weilandt-elektronik.pl

© Weilandt Elektronik 2022