NAPRAWA URZĄDZEŃ - opis procesu naprawy


Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda cały proces naprawy w naszym serwisie.

Przebieg procesu

Zgłoszenie naprawy można dokonać na kilka sposobów:

  1. Rejestracja naprawy poprzez Panel Klienta.
    Osoba zgłaszająca nie musi posiadać konta w systemie, wystarczy aby podała podstawowe informację na temat firmy oraz wpisała dane kontaktowe i dane urządzenia. Dane te są niezbędne aby przygotować i wysłać ofertę naprawy.
  2. Zgłoszenie naprawy poprzez wysłanie wiadomości na email: serwis@weilandt-elektronik.pl
    Wiadomość powinna zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, model, numer seryjny urządzenie oraz opis usterki.
  3. Dołączenie do paczki z urządzeniem kartki z opisem usterek oraz danymi kontaktowymi tj. Firma, Imię Nazwisko, email i numer telefonu kontaktowego.

Dane kontaktowe są niezbędne do przygotowania i wysłania oferty na naprawę urządzenia.

Masz problem ze sprzętem informatycznym w swojej firmie?

Nie zwlekaj z naprawą urządzenia.
Wybierz najbardziej wygodną dla siebie formę zgłoszenia naprawy (Portal RMA, email, kartka z danymi) lub przewiń stronę niżej, zarejestruj naprawę i wyślij do nas swoje urządzenie. Resztą zajmą się nasi pracownicy. 

Formularz zgłoszenia naprawy